• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025

Tiêu đề: Thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025
Số/Ký hiệu: 06/08/2020
Ngày ban hành: 18/01/2025
Ngày ban ký: 06/08/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025
File đính kèm: Tệp đính kèm: bieu_kh2021_gui_ubnd_dia_phuong.xlsTệp đính kèm: cv-1693-2020-1.pdfVăn bản khác