• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến qua mạng internet

Tiêu đề: Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến qua mạng internet
Số/Ký hiệu: 1357/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 08/05/2020
Ngày ban ký: 08/05/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến qua mạng internet
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1357-2020-1.pdf