• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử cho học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

Tiêu đề: Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử cho học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023
Số/Ký hiệu: 2820/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 17/07/2023
Ngày ban ký: 17/07/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử cho học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2023_36_0_congvanphatdong_stp.pdfTệp đính kèm: cv-2820.pdfVăn bản khác