• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tiếp tục tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức, quản lý thư viện trường học năm học 2019- 2020

Tiêu đề: Tiếp tục tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức, quản lý thư viện trường học năm học 2019- 2020
Số/Ký hiệu: 1633/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 02/06/2020
Ngày ban ký: 02/06/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tiếp tục tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức, quản lý thư viện trường học năm học 2019- 2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1633-2020-1.pdf