• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV nhằm nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS, THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024

Tiêu đề: Tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV nhằm nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS, THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024
Số/Ký hiệu: 3034/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28/07/2023
Ngày ban ký: 28/07/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV nhằm nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS, THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3034.pdfVăn bản khác