• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tổ chức bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục được phân công dạy nhiều môn học

Tiêu đề: Tổ chức bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục được phân công dạy nhiều môn học
Số/Ký hiệu: 1369/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 11/05/2020
Ngày ban ký: 11/05/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục được phân công dạy nhiều môn học
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1369-2-hoc-vien-hoc-nhieu-mon.pdf