• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tổ chức bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tiêu đề: Tổ chức bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
Số/Ký hiệu: 3478/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 08/11/2019
Ngày ban ký: 08/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3478-2019-1.pdf