• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Tổ chức hoạt động tư vấn, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông trong Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (ban hành theo QĐ số 16/QĐ-BGDĐT)

Tiêu đề: Tổ chức hoạt động tư vấn, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông trong Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (ban hành theo QĐ số 16/QĐ-BGDĐT)
Số/Ký hiệu: 4151/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 14/10/2021
Ngày ban ký: 14/10/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức hoạt động tư vấn, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông trong Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (ban hành theo QĐ số 16/QĐ-BGDĐT)
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4151-2021.pdfVăn bản khác