• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, năm 2023

Tiêu đề: Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, năm 2023
Số/Ký hiệu: 3072/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 01/08/2023
Ngày ban ký: 01/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, năm 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3072.pdfVăn bản khác