• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức Hội nghị "Nâng cao nhận thức và tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ, khuyến khích tạo ra tài sản trí tuệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển khai khai công tác sáng kiến năm 2022"

Tiêu đề: Tổ chức Hội nghị "Nâng cao nhận thức và tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ, khuyến khích tạo ra tài sản trí tuệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển khai khai công tác sáng kiến năm 2022"
Số/Ký hiệu: 3723/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 27/09/2022
Ngày ban ký: 27/09/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức Hội nghị "Nâng cao nhận thức và tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ, khuyến khích tạo ra tài sản trí tuệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển khai khai công tác sáng kiến năm 2022"
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3723-2022.pdfVăn bản khác