• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • GVST
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 39 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1647/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

 • cv1647_cuocthitimhiepphapluat2018.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/06/2018
62/KH-HĐGDQPAN

Kế hoạch Tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2018

 • 284569_hkqd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Giáo dục TrH và GDTX 25/5/2018
1587/SGDĐT-TCCB

Triển khai Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

 • 05_2018_tt-bnv_381914.pdf
 • 46_2017_tt-btttt_372078.pdf
 • 1939-snv-trien-khai-quy-dinh-thong-tin-truyen-thong.pdf
 • cv-1587-2018-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Tổ chức Cán bộ 15/6/2018
1469/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn nghiệp vụ nhập dữ liệu cho CSDL toàn ngành Giáo dục và Đào tạo

 • cv1469_taphuancsdlnganh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 07/6/2018
1486/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng nghề nghiệp cho giáo viên

 • cv1486_thanghanggiaovien.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/6/2018
1362/SGDĐT-GDTX

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 đối với Giáo dục Thường xuyên

 • cv1362_baocaogdtx.pdf
 • mauthongke.xls
 • phulucbaocao.doc
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 29/5/2018
1433/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2020

 • cv_1433-sgddt_trienkhaichuongtrinhphoihoptuyentruyengiaoduc.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 04/6/2018
1326/SGDĐT-CTTT

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá năm 2018

 • cv1326_khonghutthuocla2018.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 25/5/2018
1324/SGDĐT-CTTT

Triển khai các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch những giọt máu hồng" hè năm 2018

 • cv1324_giotmauhong.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 25/5/2018
1322/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 các trường phổ thông DTNT cấp THPT năm học 2018-2019

 • cv_1322_ketquatuyensinh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 25/5/2018
1281/SGDĐT-CTTT

Tổ chức các hoạt động thực hiện "Tháng hành động vì Môi trường Thế giới" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2018

 • cv1281_thanhhanhdongvimoitruong.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 22/05/2018
1276/KH-SGDĐT

Kế hoạch hoạt động hè năm 2018

 • 1_decuongbaocaodean117.doc
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 22/05/2018
1220/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2017-2018 của ngành GDĐT

 • cv1220_tongketthidua.pdf
 • bieumau.rar
Văn bản ngành Phòng Tổ chức Cán bộ 16/5/2018
1209/SGDĐT-CTTT

Triển khai "Giải thưởng sáng tạo xanh" lần thứ II, năm 2018

 • cv1209_sangtaoxanh.pdf
 • thelestx_kemtheovb1209.doc
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 16/05/2018
1208/SGDĐT-CTTT

Phối hợp tổ chức tham gia chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2018

 • cv1208_dietlangquang.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 16/05/2018
1230/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

 • cv1203_doimubh_cttt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 16/05/2018
1180/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Nâng cấp và thay đổi giao diện trang thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

 • cv1180_thaydoicttdt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 14/5/2018
1180/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tổ chức Hội nghị triển khai quy trình xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THPT năm 2018

 • cv1181_hoinghitruongchuan.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 14/5/2018
1179/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa năm học mới 2018-2019 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1179-2018-1.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 14/5/2018
1156/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh

 • cv-1156-2018-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/5/2018