• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 400 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3058/SGDĐT-NV1

Triển khai, thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT về ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật

 • cv-3058-2019.signed.pdf
 • tt_so_15_2019.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 30/09/2019
3055/KH-SGDĐT

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai trong năm 2020

 • cv-3055-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/09/2019
3043/SGDĐT-NV1

Triển khai tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng

 • cv-3043-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019
3041/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách thức tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo & các giá trị văn hóa _ Lịch sử địa phương các hoạt động ngoài giờ lên lớp môn lịch sử & Địa lý bậc THCS & THPT năm học 2019-2020

 • cv-3041-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019
3032/SGDĐT-VP

Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020

 • cv-3032-2019.signed.pdf
 • mau-danh-sach-nop-skkn-2019-2020.xls
Văn bản Văn phòng Sở 26/09/2019
3020/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện công tác thư viện năm học 2019-2020

 • cv-3020-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2019
3016/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn hoạt động cụm thi đua năm học 2019-2020

 • cv-3016-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/09/2019
3001/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

 • 2-2019-qdqppl-35.pdf
 • cv-3001-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/09/2019
4248/BGDĐT-GDTrH

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019-2020

 • cv-4228_hd-hoat-dong-nckhkt_nam-hoc-2019-2020.pdf
 • phu-luc-i_cac-mau-phieu.pdf
 • phu-luc-ii_ban-dang-ky-du-thi.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2019
2953/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học, thực hiện Thông tư 33/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT

 • cv-2953-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv2953.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2946/SGDĐT-VP

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

 • cv-2946-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2948/SGDĐT-VP

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • cv-2948-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-2948.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2932/SGDĐT-NV1

Triệu tập Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX & triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX

 • cv-2932-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/09/2019
2875/BCĐ-XHHT

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

 • cv-2875-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2872/SGDĐT-NV1

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021

 • cv-2872-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2860/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục dân tộc

 • cv-2860-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2856/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025 theo Quyết định 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của ngành GDĐT Đồng Nai

 • cv-2852-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2019
2836/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH & tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019-2020

 • cv-2836-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2837/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn dạy nghề phổ thông năm học 2019-2020

 • cv-2837-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2824/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2019-2020

 • cv-2824-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019