• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 400 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
776/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung đợt 3 học sinh vào lớp 10 trường PT DTNT tỉnh năm học 2019-2020

 • dinh-kem-qd776.pdf
 • qd-776-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2806/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao & y tế trường học năm học 2019-2020

 • cv-2806-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/09/2019
2805/SGDĐT-NV1

Lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

 • cv-2805-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2019
2776/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học & tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học năm học 2019-2020

 • cv-2776-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2775/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn giảng dạy môn Tin học cấp THCS, THPT & ứng dụng CNTT năm học 2019-2020

 • cv-2775-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2782/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • congvan.pdf
 • cv-2782-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/09/2019
2774/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở 2019-2020

 • cv-2774-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2764/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản năm học 2019 - 2020

 • cv_2764_2019.signed.pdf
 • ct_09_ubnd.pdf
 • ct_2268_bgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/09/2019
2753/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

 • cv-2753-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/09/2019
2757/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ Nội vụ

 • cv-2757-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/09/2019
2756/SGDĐT-TTR

Triển khai Luật "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ"

 • cv-2756-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/09/2019
2728/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

 • 63.signed.pdf
 • cv-2728-2019.signed.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 30/08/2019
2741/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2019 của Bộ GDĐT

 • 2558_qd_bgddt.signed.pdf
 • cv-2741-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/08/2019
2727/SGDĐT-KHTC

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

 • 4601nsnn.signed.pdf
 • cv-2727-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/08/2019
2726/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính

 • cv-2726-2019.signed.pdf
 • vbdi_19082019082503.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 30/08/2019
2731/SGDĐT-NV1

Triệu tập Hội nghị tổng kết NH 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS

 • cv-2731-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2019
2718/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2019-2020

 • cv_2718_2019.signed.pdf
 • dinhkemcv2718.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/08/2019
2709/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường và cập nhật CSDL ngành giáo dục và đào tạo

 • cv-2709-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/08/2019
2707/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2019-2020

 • bieumau.xlsx
 • cv-2707-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 28/08/2019
2679/SGDĐT-NV1

Thông báo hoãn tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường chuẩn quốc gia

 • thognbaohoan.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/08/2019