• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 326 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
969/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2019-2020

 • 969_tuyensinhdantoc.pdf
 • cac_mau_kem_cv_so_969_hdts_lop_6.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/01/2000
940/SGDĐT-KHTC

Cung cấp thông tin chuyển trả lệ phí thi nghề THCS năm 2018

 • 940_tralephithinghe.pdf
 • dinhkemcv940.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/04/2019
929/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tổ chức khảo sát chính thức chương trình đánh giá kết quả học tập của HS lớp 11 năm học 2018-2019

 • 929_khaosatchinhthuc.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 01/04/2019
925/SGDĐT-NV1

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

 • 925_ngaysachvietnam.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/04/2019
916/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-Cp của Chính phủ

 • 916_tienkhaithuchientt.pdf
Nghị định Văn phòng Sở 29/03/2019
1209/BGDĐT-QLCL

Về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019

 • 1209_bgddt_qlcl.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/03/2019
878/SGDĐT-TTR

Công khai các chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh

 • phulucdinhkemcongvan878.pdf
 • 1_quyetdinh430.pdf
 • 2_quyetdinh10.pdf
 • 3_quyetdinh4812.pdf
 • 4_quyetdinh511.pdf
 • 5_quyetdinh1006.pdf
 • 6_quyetdinh1028.pdf
 • 7_quyetdinh1530.pdf
 • 8_quyetdinh1601.pdf
 • 9_quyetdinh1460.pdf
 • 10_chithi06.pdf
 • 11_vanban1635.pdf
 • 12_quyetdinh1918.pdf
 • 13_quyetdinh1980.pdf
 • 14_vanban4035.pdf
 • 15_vanban4040.pdf
 • 16_vanban7855.pdf
 • 17_chithi11.pdf
 • 18_quyetdinh3446.pdf
 • 19_quyetdinh4135.pdf
 • 20_quyetdinh4136.pdf
 • 21_quyetdinh3350.pdf
 • 22_quyetdinh4269.pdf
 • 23_quyetdinh4373.pdf
 • 24_quyetdinh4394.pdf
 • 25_quyetdinh4555.pdf
 • 26_quyetdinh4556.pdf
 • 878.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 28/03/2019
843/KH-SGDĐT

Kế hoạch bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ GDĐT năm 2019

 • 843_bosunggiaiphap.pdf
 • kh_2990-ubnd_bosunggiaiphapgddtnam2019.pdf
 • qd_68_bgddt_kehoachnhiemvunam2019.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/03/2019
822/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 09_tt09.pdf
 • 822_trienkhaitt09.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 25/03/2019
821/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BTC ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 04_tt04.pdf
 • 821_trienkhaitt04.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 25/03/2019
826/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS...

 • 826_vanphong.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/03/2019
828/SGDĐT-KHTC

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 các trường THPT và đơn vị trực thuộc

 • 828_maukemtheo.xls
 • 828_phattriengiaoduc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/03/2019
824/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 1018/STC-GCS ngày 01/3/2019 của Sở Tài chính

 • 824_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/03/2019
777/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tổ chức khảo sát thử nghiệm chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11

 • 777_danhgiahslop11.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 21/03/2019
776/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 463/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 776_thanhtra.pdf
 • cv2829.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/03/2019
774/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh lịch kiểm tra học kì II năm học 2018-2019 bậc THCS

 • 774_dieuchinhlichthithcs.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/03/2019
747/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

 • 747_trienkhaithongtu.pdf
 • tt01_bnv.pdf
 • tt02_bnv.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 19/03/2019
735/BC-SGDĐT

Báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014

 • cv-735-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/03/2019
733/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 212/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ Công thương

 • 733_trienkhaithongtu.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/03/2019
722/KH-SGDĐT

Kế hoạch kiểm tra công tác văn phòng, CCHC, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác ngoại khóa học sinh - sinh viên, công tác y tế trường học, công tác quản lý cán bộ và kỷ cương hành chính đạo đức công vụ năm 2019

 • 722_kehoach.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/03/2019