• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tổ chức Hội nghị triển khai quy trình xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THPT năm 2018

Tiêu đề: Tổ chức Hội nghị triển khai quy trình xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THPT năm 2018
Số/Ký hiệu: 1180/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 14/5/2018
Ngày ban ký: 14/5/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quy trình thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Kỹ thuật tự kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia ở các tiêu chuẩn. Công tác chuẩn bị hồ sơ kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv1181_hoinghitruongchuan.pdf