• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức tập huấn giáo viên cấp THPT về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT

Tiêu đề: Tổ chức tập huấn giáo viên cấp THPT về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT
Số/Ký hiệu: 3109/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 02/08/2023
Ngày ban ký: 02/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức tập huấn giáo viên cấp THPT về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3109.pdfVăn bản khác