• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" cho giáo viên dạy môn GDCD khối THCS và THPT năm 2019

Tiêu đề: Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" cho giáo viên dạy môn GDCD khối THCS và THPT năm 2019
Số/Ký hiệu: 1412/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 09/05/2019
Ngày ban ký: 09/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" cho giáo viên dạy môn GDCD khối THCS và THPT năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1412.pdfVăn bản khác