• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tổ chức tập huấn về quản lý, giáo viên về hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giao tiếp cho học sinh khiếm thính cấp trung học

Tiêu đề: Tổ chức tập huấn về quản lý, giáo viên về hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giao tiếp cho học sinh khiếm thính cấp trung học
Số/Ký hiệu: 3236/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 15/10/2019
Ngày ban ký: 15/10/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức tập huấn về quản lý, giáo viên về hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giao tiếp cho học sinh khiếm thính cấp trung học
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3236-2019.signed.pdfTệp đính kèm: ds_cu_dai_bieu_kem_cv_so_3236.xlsx