• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

Tiêu đề: Tổ chức thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 3434/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 05/11/2019
Ngày ban ký: 05/11/2019
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Tổ chức thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3434-2019-1.pdf