• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018

Tiêu đề: Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018
Số/Ký hiệu: 3889/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 22/09/2023
Ngày ban ký: 22/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3889.pdf



Văn bản khác