• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức triển khai, phát động Cuộc thi tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2023

Tiêu đề: Tổ chức triển khai, phát động Cuộc thi tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2023
Số/Ký hiệu: 3071/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 01/08/2023
Ngày ban ký: 01/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức triển khai, phát động Cuộc thi tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_phatdongcuocthi_2023.pdfTệp đính kèm: cv-3071.pdfVăn bản khác