• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biến Luật Cư trú năm 2020

Tiêu đề: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biến Luật Cư trú năm 2020
Số/Ký hiệu: 4054/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 07/10/2021
Ngày ban ký: 07/10/2021
Loại văn bản: Luật
Trích yếu: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biến Luật Cư trú năm 2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: tai_lieu_trien_khai_luat_cu_tru.docTệp đính kèm: cv-4054-2021.pdf