• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 4215/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31/10/2022
Ngày ban ký: 31/10/2022
Loại văn bản: Văn bản, Thông tư, Nghị định
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong_tu_50.2022.btc_11.08.2022.pdfTệp đính kèm: tk_thong_tu_50.2022.btc_-_ds_cdt.pdfTệp đính kèm: 5310.pdfTệp đính kèm: cv-4215-2022_0001.pdf