• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Báo cáo số 962/BC-TCTTKĐ ngày 02/7/2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Báo cáo số 962/BC-TCTTKĐ ngày 02/7/2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ
Số/Ký hiệu: 3041/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28/07/2023
Ngày ban ký: 28/07/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Báo cáo số 962/BC-TCTTKĐ ngày 02/7/2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2023-372_baocao_todeancp-1.pdfTệp đính kèm: 2023-37_1_7395_ubnd.pdfTệp đính kèm: cv-3041.pdf