• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa năm học mới 2018-2019 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa năm học mới 2018-2019 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 1179/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 14/5/2018
Ngày ban ký: 14/5/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa năm học mới 2018-2019 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1179-2018-1.pdf