• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở học sinh năm học 2022-2023

Tiêu đề: Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở học sinh năm học 2022-2023
Số/Ký hiệu: 1758/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 16/05/2022
Ngày ban ký: 16/05/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở học sinh năm học 2022-2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1758-2022.pdf