• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp

Tiêu đề: Triển khai Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 2944/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 24/07/2023
Ngày ban ký: 24/07/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
File đính kèm: Tệp đính kèm: bo-tai-lieu-tra-loi-kien-nghi-cua-bo-tu-phap.docxTệp đính kèm: cv-2944.pdf