• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai các Nghị quyết số 01, 02, 03 và 04 ngày 20/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tiêu đề: Triển khai các Nghị quyết số 01, 02, 03 và 04 ngày 20/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số/Ký hiệu: 1861/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 16/05/2023
Ngày ban ký: 16/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai các Nghị quyết số 01, 02, 03 và 04 ngày 20/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1861.pdfTệp đính kèm: nq_01_hdnd.pdfTệp đính kèm: nq_03_hdnd.pdfTệp đính kèm: nq_02_hdnd.pdfTệp đính kèm: nq_04_hdnd.pdfVăn bản khác