• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai các văn bản của Bộ trưởng Bộ Công thương

Tiêu đề: Triển khai các văn bản của Bộ trưởng Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 2267/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 16/06/2022
Ngày ban ký: 16/06/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai các văn bản của Bộ trưởng Bộ Công thương
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt_09_bct_2022.pdfTệp đính kèm: tt_10_bct.pdfTệp đính kèm: 1_qd-bct_2022_989.pdfTệp đính kèm: cv-2267-2022.pdfVăn bản khác