• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai chính sách cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch

Tiêu đề: Triển khai chính sách cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch
Số/Ký hiệu: 696/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28/02/2022
Ngày ban ký: 28/02/2022
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai chính sách cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch
File đính kèm: Tệp đính kèm: trien_khai22_vay_von.xlsxTệp đính kèm: cv-696-2022.pdfVăn bản khác