• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự

Tiêu đề: Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự
Số/Ký hiệu: 1598/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 21/05/2019
Ngày ban ký: 21/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1_1598_nghiavuquansu.pdfTệp đính kèm: 2_2145.pdf