• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Tiêu đề: Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Số/Ký hiệu: 1773/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 05/06/2019
Ngày ban ký: 05/06/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1773_2019.signed.pdfTệp đính kèm: dinhkemcv1773.pdf