• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020 (PAPI)

Tiêu đề: Triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020 (PAPI)
Số/Ký hiệu: 1563/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 27/05/2020
Ngày ban ký: 27/05/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020 (PAPI)
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1563-2020-1.pdfVăn bản khác