• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Hướng dẫn số 9508/HD-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Hướng dẫn số 9508/HD-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 3843/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 21/09/2023
Ngày ban ký: 21/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Hướng dẫn số 9508/HD-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: hd-9508-1.pdfTệp đính kèm: cv-3843.pdfVăn bản khác