• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

Tiêu đề: Triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục
Số/Ký hiệu: 597/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 28/02/2020
Ngày ban ký: 28/02/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục
File đính kèm: Tệp đính kèm: 115_kh_bgddt.signed.pdfTệp đính kèm: cv-597-2020-1.pdfVăn bản khác