• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Kế hoạch Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Kế hoạch Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 4485/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 05/11/2021
Ngày ban ký: 05/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Kế hoạch Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2021-cv-13531.pdfTệp đính kèm: cv-4485-2021.pdfVăn bản khác