• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3654/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 11/09/2023
Ngày ban ký: 11/09/2023
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 46_kh_214_ubnd_thongtincoso.pdfTệp đính kèm: cv-3654.pdfVăn bản khác