• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Kế hoạch số 3976/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Kế hoạch số 3976/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1345/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04/05/2019
Ngày ban ký: 04/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Kế hoạch số 3976/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1345.pdfTệp đính kèm: kh3976.pdfVăn bản khác