• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai kết nối và chia sẽ dữ liệu với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia

Tiêu đề: Triển khai kết nối và chia sẽ dữ liệu với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia
Số/Ký hiệu: 2746/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 12/07/2023
Ngày ban ký: 12/07/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai kết nối và chia sẽ dữ liệu với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia
File đính kèm: Tệp đính kèm: 40_3_tailieuhuongdantxng.pdfTệp đính kèm: 40_2_2092_bkhcn_tdc_03.07.2023.pdfTệp đính kèm: 40_1_trienkhaitruyxuatng_sgddt.pdf