• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

Tiêu đề: Triển khai kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID
Số/Ký hiệu: 3224/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 23/08/2022
Ngày ban ký: 23/08/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID
File đính kèm: Tệp đính kèm: 9_1_3224-2022_trienkhai_sgddt.pdfTệp đính kèm: 9_3_tailieuhuongdan_vneid.signed.pdf