• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tiêu đề: Triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Số/Ký hiệu: 3482/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 29/08/2023
Ngày ban ký: 29/08/2023
Loại văn bản: Luật
Trích yếu: Triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3482.pdfTệp đính kèm: luat.pdf