• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Luật Giao dịch điện tử

Tiêu đề: Triển khai Luật Giao dịch điện tử
Số/Ký hiệu: 3642/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 08/09/2023
Ngày ban ký: 08/09/2023
Loại văn bản: Luật
Trích yếu: Triển khai Luật Giao dịch điện tử
File đính kèm: Tệp đính kèm: luat-giao-dich-dien-tu.pdfTệp đính kèm: cv-3642.pdf