• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1021/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11/01/2019
Ngày ban ký: 08/04/2019
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1021_trienkhainghidinh.pdfTệp đính kèm: nghidinh04.pdf