• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1358/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 08/05/2020
Ngày ban ký: 08/05/2020
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 08.signed.pdfTệp đính kèm: cv-1358-2020-1.pdf