• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1133/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 19/04/2019
Ngày ban ký: 19/04/2019
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1133_trienkhainghidinh.pdfTệp đính kèm: nghidinh.pdf