• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 538/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 26/02/2020
Ngày ban ký: 26/02/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 45950_1.pdfTệp đính kèm: cv-538-2020-1.pdf