• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 636/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 23/02/2022
Ngày ban ký: 23/02/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: nd_17_nam_2022.pdfTệp đính kèm: cv-636-2022.pdfVăn bản khác