• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2728/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30/08/2019
Ngày ban ký: 30/08/2019
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 63.signed.pdfTệp đính kèm: cv-2728-2019.signed.pdf