• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1886/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 17/7/2018
Ngày ban ký: 17/7/2018
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_1886_nghidinh86_ttcp.pdfTệp đính kèm: nghidinh86.pdf