• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 460/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 18/02/2020
Ngày ban ký: 18/02/2020
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-460-2020-1.pdfTệp đính kèm: nd_93.pdf